zakupac-gyros-box-v1
10:00 - 22:00

GYROS BOX

Originalni ukusi po tradicionalnoj recepturi!

           Novi brend -stara škola

                 GYROS BOX