zakupac-vip-menjacnica-v1
10:00 – 22:00
– LOKAL 12

VIP MENJAČNICA

VIP SISTEM d.o.o. Beograd uspešno posluje više od 20 godina pod brendom VIP MENJAČNICE sa menjačkim poslovima kao pretežnom delatnošću i razgranatom mrežom expozitura na reprezentativnim lokacijama u Beogradu i drugim značajnim gradovima širom Srbije, kao i na OMV i NIS benzinskim stanicama. U cilju samostalnog pružanja platnih usluga VIP SISTEM je rešenjem IO NBS broj 49 od 07.04.2016. registrovan kod Narodne banke Srbije kao Platna institucija za pružanje platnih usluga pod brendom VIP PAY.

Kod nas možete uraditi sledeće:

  • Kupovina i prodaja strane efektive
  • Konverzija svih stranih valuta

·     Plaćanje svih vrsta računa (komunalije, registracije, takse, turistički aranžmani, školarine….), kao i usluge prenosa novčanih sredstava na druge platne račune, i to korišćenjem gotovine ili platne kartice        

       ·    isplata gotovine sa platnih kartica potrošača

  • Uplata pazara pravnih lica

      ·    Prijem i slanje novčane doznake u zemlji (VIP NET)

       ·    Prijem i slanje novčane doznake van zemlje (Western union, Moneygram, RIA)”

  • Prodaja poklon vaučera
  • Registracija korisnika usluga MCM krtiptomenjačnice